Προσφατα
.

31.7.16

Το χρονικό του τέλους μιας χώρας

Είναι απόλυτα χρήσιμο οι Έλληνες να διαβάσουν το νέο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ΕΜΣ/ESM και ό,τι αναγκαστικά διαρρέει από την μυστική διπλωματία των Βρυξελλών, όπως ο "NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334, Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)", στο ΦΕΚ της 16ης Ιουλίου 2015.[1] Τί Stability και τί support! Γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει. Γιατί οι λεβέντες της Βουλής των Ελλήνων χρειάζονται στήριξη, αγάπη και προδέρμ, μετά το μαστίγωμα στο βραδυνό σχολείο εμπέδωσης του 3ου Μνημονίου Κατανόησης που κι αυτό λάνθασμένα το κατάλαβαν ως Συνεννόησης.[2] 

"Κρίση" σημαίνει ESM
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας – ΕΜΣ που στα αγγλικά αποκαλείται European Stability Mechanism – ESM συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Στις 25 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/199/ΕΕ που τροποποιεί το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [3], σχετικά με την δημιουργία του μόνιμου Μηχανισμού Σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ με την οποία προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 136: «Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν Μηχανισμό Σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοπιστωτικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους». 
Η Συνθήκη για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατά την πρωθυπουργία (11 Νοεμβρίου 2011 - 16 Μαΐου 2012) του αρχιτέκτονα της εισόδου της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση - ΟΝΕ και την Ευρωζώνη, διορισμένου Λουκά Παπαδήμου, πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1994 – 2002) και πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2002 – 2010), και σε ένα μόνο πρωτότυπο, το οποίο κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από την ίδια την Συνθήκη ορίζεται ως «θεματοφύλακας», η οποία διαβίβασε επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα υπογράφοντα μέρη, Βασίλειο του Βελγίου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Δημοκρατία της Εσθονίας, Ιρλανδία, Ελληνική Δημοκρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Μάλτα, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία και Δημοκρατία της Φινλανδίας. Η Δημοκρατία της Λετονίας και η Δημοκρατία της Λιθουανίας που προσχώρησαν στην Ευρωζώνη αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου 2014 και 1η Ιανουαρίου 2015, ως επακόλουθο της προσχώρησής τους στη ζώνη του ευρώ, υποχρεωτικά καθίστανται και μέλη του ΕΜΣ με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ισχύει και για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ευρώ με υποθήκη εθνικές κυριαρχίες
Από τα κοινά Δελτία Τύπου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΕΤΧΣ, το οποίο στα αγγλικά αποκαλείται European Financial Stability Facility – EFSF, από το οποίο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας - ΕΜΣ ανέλαβε τη σκυτάλη “χρηματοπιστωτικής συνδρομής” σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, γνωρίζουμε ότι στις 8 Οκτωβρίου 2012 στο Λουξεμβούργο έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας – ΕΜΣ/ESM, των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. 
Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωομάδας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικητών του ΕΜΣ, είπε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο ΕΜΣ εγκαινιάζεται επίσημα σήμερα. Η Ευρωζώνη είναι πλέον εξοπλισμένη με ένα μόνιμο και αποτελεσματικό τείχος προστασίας, το οποίο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην ολοκληρωμένη στρατηγική μας για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Ο ίδιος ο ΕΜΣ θα μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ως μια καθησυχαστική παρουσία εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ». 
Ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ, δήλωσε: «Χαιρετίζω τα εγκαίνια του ΕΜΣ ως ορόσημο στη διαδικασία της δημιουργίας ενός βιώσιμου πλαισίου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ Με μια ισχυρή και διαφανή κεφαλαιακή διάρθρωση και μια ποικιλία μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής, ο ΕΜΣ είναι έτοιμος να εκπληρώσει την αποστολή του και να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη τα οποία πληρούν τους κατάλληλους όρους. Το προσωπικό του ΕΜΣ, χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εργασία για το ΕΤΧΣ, είναι πλήρως προετοιμασμένο να αναλάβει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης».
Στην αναμνηστική φωτογραφία, πίσω από τον Jean-Claude Juncker, στέκεται ο διορισμένος (5 Ιουλίου 2012 – 10 Ιουνίου 2014) Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, Γιάννης Στουρνάρας, ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από το 1986 ως το 1989 με υπουργό πρώτα τον Κώστα Σημίτη και μετά τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ειδικός σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος (1989 - 1994), τακτικό μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1994 - 2000), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας (2000 - 2004) και από τις 27 Ιουνίου 2014 Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.[4] 

Η βοήθεια θα πληρώνεται με αίμα
Από την 1η Ιουλίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας - ΕΜΣ είναι ο μοναδικός και μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης των νέων αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Από αυτή την ημέρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - ΕΤΧΣ/EFSF δεν μπορεί πλέον να συμμετέχει σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης ή να συνάψει νέες συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο για το ΕΤΧΣ/EFSF που υπογράφτηκε από τα 17 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Καταστατικό του ΕΤΧΣ/EFSF. 
Το ΕΤΧΣ/EFSF θα παραμείνει ενεργό στη χρηματοδότηση των εν εξελίξει προγραμμάτων για την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΧΣ/EFSF, δήλωσε: «Σήμερα ένα σημαντικό κεφάλαιο του ΕΤΧΣ/EFSF τελειώνει και όλα τα πιθανά νέα καθήκοντα θα αναληφθούν από τον ΕΜΣ, το μόνο ταμείο διάσωσης της νομισματικής ένωσης». Αυτά μας ενημερώνει άλλο Δελτίο Τύπου από την έδρα του, το Λουξεμβούργο, την 1η Ιουλίου 2013, ημερομηνία ισχύος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ΕΜΣ/ESM ως μοναδικός μηχανισμός για τα νέα προγράμματα “χρηματοδοτικής βοήθειας” προς τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.[5] 

Ο πρώτος βασιλιάς της "έκτακτης ανάγκης"
Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στους πεθαμένους βασιλιάδες. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης – ΕΜΧΣ, στα αγγλικά European Financial Stabilisation Mechanism – EFSM, ήταν το πρώτο και προσωρινό πρόγραμμα χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Μάιο του 2010 για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Άντλησε κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ως εγγύηση των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κομισιόν χρησιμοποίησε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο μετέχει το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος αντίρρησης για τη χρηματοδότηση από χώρες όπως η Βρετανία, η Τσεχία και η Κροατία, οι οποίες δε μετέχουν στην Ευρωζώνη. Η απόφαση ενεργοποίησής του απαιτούσε ενισχυμένη πλειοψηφία και όχι ομοφωνία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνία από 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της και μπορούσε να παρακαμφθεί η αντίρρηση μιας ή και περισσοτέρων χωρών.
Τα ταμειακά του διαθέσιμα μπορούσαν να αυξηθούν ως του ποσού των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Είχε τη μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση, AAA από την Fitch Ratings και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s.
 Μετά από την τριετή λειτουργία του (2010 - 2013), στα ταμεία του απέμειναν περίπου 13,2 δις ευρώ, μετά τη χρήση των υπολοίπων από τα 60 δις για τη στήριξη της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. 

Πίσω από τον βασιλιά η φιλάνθρωπη Γερμανία
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΕΤΧΣ, στα αγγλικά European Financial Stability Facility – EFSF, ως όργανο ειδικού σκοπού - special purpose vehicle, συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαΐου του 2010, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της Ευρωζώνης. Επίσημη ημερομηνία ίδρυσής του ήταν η 7η Ιουνίου 2010 και ενεργοποιήθηκε την 4η Αυγούστου 2010. Η έδρα του ήταν στο Λουξεμβούργο. 
Άντλησε υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και διοικητική υποστήριξη μέσω συμβάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είχε τη δυνατότητα να εκδίδει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στην αγορά με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για να αυξήσει τα κεφάλαια που απαιτούνταν για την παροχή δανείων προς χώρες της Ευρωζώνης. Είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων των τραπεζών ή να αγοράσει κρατικά ομόλογα. 
Η έκδοση των ομολόγων του έπρεπε να συνοδεύεται από εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ανάλογα με το μερίδιό τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - ΕΚΤ. 
Μπορούσε να δανειστεί ως και 440 δισεκατομμύρια ευρώ και σε συνδυασμό με τα 60 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης - ΕΜΧΣ/EFSM και τα 250 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ να παρέχει οικονομικό πλαίσιο ασφαλείας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Ο δανεισμός μπορούσε να γίνει κατόπιν αιτήματος υποστήριξης από ένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που δεν ήταν πλέον σε θέση να δανειστεί από τις αγορές. Ένα οικονομικό πρόγραμμα της χώρας θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ, να γίνει ομόφωνα δεκτό από το Eurogroup και να υπογραφεί ένα σχετικό «Μνημόνιο Κατανόησης» για τους όρους του δανεισμού. 
Διευθύνων Σύμβουλος του ήταν ο Klaus Regling (Κλάους Ρέγκλινγκ) και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο εκάστοτε πρόεδρος του Euroworking Group. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανδρώθηκε από “υψηλού επιπέδου” εκπροσώπους των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούσαν να διορίσουν έναν παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αρχικά είχε την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση, AAA από την Fitch Ratings και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s, αλλά λόγω της παρατεινόμενης κρίσης στις 16 Ιανουαρίου 2012 η Standard & Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα σε AA+. 

Και εγένετο ESM
Ο νέος βασιλιάς, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας – ΕΜΣ/ESM επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Το ταμείο του προικοδοτήθηκε με 
500 δις ευρώ, τα οποία έχει σχεδιαστεί να ανέλθουν στα 704 δισ. ευρώ. 
Διευθύνων Σύμβουλος του έχει οριστεί από την αρχή ο μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος και του ΕΤΧΣ/EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο εκάστοτε πρόεδρος του Eurogroup, τώρα ο Γέρουν Ντάιζεμπλουμ. Μπορεί να δανείσει απευθείας στις κυβερνήσεις, μπορεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα είτε άμεσα όταν εκδίδονται είτε στη δευτερογενή αγορά και να χρηματοδοτήσει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών με αντάλλαγμα την συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση. 
Το πρώτο πρόγραμμα του ήταν δάνειο 41,3 δις ευρώ ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της Ισπανίας το Δεκέμβριο του 2012 και το Φεβρουάριο του 2013 με όρους που αφορούσαν τις τράπεζες ενώ το δεύτερο δάνειο 9 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου μασκαρεύτηκε σε δάνειο για τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της κυβέρνησης της Κύπρου και οι όροι του δανείου επιβάλλουν αλλαγές στη φορολογία και τις κυβερνητικές δαπάνες και μεταρρύθμιση στα συστήματα Υγείας και Συνταξιοδότησης. 
Η λήψη αποφάσεων στον ESM γίνεται ομόφωνα από τα κράτη μετόχους, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπεται να περάσει απόφαση με το 85% της πλειοψηφίας των 19 μεριδιούχων κρατών μελών: Γερμανία (26,9%), Γαλλία (20,2%), Ιταλία ( 17,8%), Ισπανία (11,8%), Ολλανδία (5,6%), Βέλγιο (3,45%), Ελλάδα (2,79%), Αυστρία (2,76%), Πορτογαλία (2,49%), Φινλανδία (1,78%), Ιρλανδία (1,59%), Σλοβακία (0,81%), Σλοβενία (0,42%), Λιθουανία (0,40%), Λετονία (0,27%), Λουξεμβούργο (0,24%), Κύπρος (0,19%), Εσθονία (0,18%), Μάλτα ( 0,072%).  

Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη τους ευκαιρία
Στις 8 Μαΐου 2010 ο τότε Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Παπανδρέου Γιώργος Παπακωνσταντίνου μόνος του υπέγραψε την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης δανείου 80,000,000,000 ευρώ για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και της Τράπεζας της Ελλάδος ως αντιπροσώπου του δανειολήπτη με το KfW, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και τα βασίλεια, τα δουκάτα και τις δημοκρατίες της Ευρωζώνης, που παριστάνουν τους δανειστές. 16 ημέρες μετά το κακοστημένο χολυγουντιανό σκετς στο Καστελόριζο του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου [6], 8 μήνες από το προηγούμενο «Λεφτά υπάρχουν» με την βοήθεια του οποίου ορκίστηκε μόνος του πρωθυπουργός και 17 μήνες πριν τον απολύσει το γερμανικό Διευθυντήριο των Βρυξελλών που δεν μπορούσε να μας μάθει να παίζουμε στο «Η Κρίση είναι Ευκαιρία». 
Τότε που σχεδόν όλοι οι Έλληνες μάθαιναν ότι είναι γουρούνια, τεμπέληδες και κλέφτες από τα πρωτοσέλιδα των γερμανικών εφημερίδων και δεν μπορούσαν καλά καλά να καταλάβουν την συμπαιγνία στην οποία θα πρωταγωνιστούν, τέθηκε σε ισχύ αυτή η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης για όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες. 
Οι διεφθαρμένοι Έλληνες πολιτικοί και τραπεζίτες μαζί με τους ομολόγους διαφθορείς τους μετέτρεψαν ένα ιδιωτικό χρέος μιας κυβέρνησης προς γερμανικές, γαλλικές και ελβετικές τράπεζες σε δημόσιο, αντικατέστησαν την δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων με το αγγλικό δίκαιο και κυρίως η Ελληνική Δημοκρατία ως Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 14 που ορίζει το Εφαρμοστέο Δίκαιο και την Δικαιοδοσία στην παράγραφο 5.14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, στη σελίδα 21 από τις 121 [7] 
1) Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. 
(2) Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(3) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
(4) Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη. 
(5) Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. 

Κάποτε υπήρχε μια χώρα που την έλεγαν Ελλάδα
Την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σκληρός πυρήνας της η Ευρωζώνη μετέτρεπαν την Ελλάδα από χώρα σε αποικία τους, οι νομικοί τους όπλισαν τον μόνιμο οργανισμό διαχείρισης χρεοκοπιών, που είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ΕΜΣ/ ESM, με υπερεξουσίες και τον μετέτρεψαν σε υπερκράτος: διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ανάλογη οποιουδήποτε κράτους και ειδικά καθεστωτικά προνόμια που δεν διαθέτει κανένα άλλο κράτος μέλος. Στην πράξη μπορεί να εκποιήσει άλλα κράτη στο όνομα της δανειοδοτικής διευκόλυνσης, να αποκτήσει κινητή και ακίνητη περιουσία άλλου κράτους ως δική του κάτω από το καθεστώς των όρων “δανειακής διευκόλυνσης” και μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του, όπως θέλει, χωρίς κανέναν περιορισμό και υπό καθεστώς πλήρους ασυλίας σε όλα τα κράτη μέλη, αφού στο άρθρο - υπερπαραγωγή 32 που ορίζει το νομικό καθεστώς, τα προνόμια και τις ασυλίες, προβλέπονται τα εξής: 
1. Για να είναι σε θέση ο ΕΜΣ να εκπληρώνει τον σκοπό του, παρέχονται στον ΕΜΣ στο έδαφος κάθε μέλους του ΕΜΣ το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο ΕΜΣ επιδιώκει να αποκτήσει αναγνώριση του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του σε άλλα εδάφη στα οποία ασκεί δραστηριότητες ή διατηρεί περιουσιακά στοιχεία. 
2. Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα• έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα: α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, β) να συμβάλλεται, γ) να είναι διάδικος και δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του. 
3. Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων. 
4. Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης,δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων. 
5. Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. 
6. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι. 
7. Οι επίσημες ανακοινώσεις του ΕΜΣ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης από κάθε μέλος του ΕΜΣ και από κάθε κράτος που έχει αναγνωρίσει το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες του ΕΜΣ, όπως και οι επίσημες ανακοινώσεις ενός μέλους του ΕΜΣ. 
8. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. 
9. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ. 

Η τελευταία Ελπίδα δούλευε για το Υπερκράτος
Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας από τους προλόγους της παρουσίασης της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αυτούσιας και με τα 2 παραρτήματά της. Σε αυτό το σημείο θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τους υπέροχους 7 μήνες χαλάρωσης και εκτόνωσης. 
Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο 2015 ελέχθησαν δημόσια όλα όσα ψιθυρίζαμε σε συνελεύσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες και φεστιβάλ τα 5 προηγούμενα χρόνια. Γουστάραμε τα αγραβάτωτα πουκάμισα, τα δερμάτινα μπουφάν και την μηχανή του Γιάννη με ένα ν Βαρουφάκη, τις πόζες του με την Κριστίν Λαγκάρντ που βρήκε την ευκαιρία και αυτή να μας δείξει τα δικά της δερμάτινα μπουφάν, τις συνεντεύξεις του με τον γεροσακάτη Γερμανό και τον Ολλανδό χοιροτρόφο, τις φωτογραφήσεις του με την σύζυγό του σε στιγμές χαλάρωσης και για όλο το τσίρκο της Ελπίδας. 
Μέχρι και Δημοψήφισμα μας επιτράπηκε και το απαντήσαμε αλλά δυστυχώς μόνο για να καταγραφεί στην ιστορία και για να πιστωθεί στις καλές προθέσεις της Χριστιανοαριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και των πατριοτούλιδων των Ανεξάρτητων Ελλήνων πριν ξεκινήσουν να τρέχουν στο στρωμένο αμετακλήτως και άνευ όρων δρόμο προς την κόλαση. Ακριβώς όπως στο Braveheart, όταν ο προδομένος William Wallace αποκεφαλιζόταν ο λεπρός στην ταινία Robert the Elder, πατέρας του Robert the Bruce, συνέχιζε να συμβουλεύει το γιο του πώς να επωφελείται και να προωθεί τα συμφέροντά τους. 
Η συντριβή της Ελπίδας και των ψευδαισθήσεων, για μια ζωή χωρίς μνημόνια και μέτρα εξόντωσης ήταν πραγματική λύτρωση και αποκάλυψη. Την ώρα που έπρεπε να πανηγυρίζουμε για το πόρισμα της πολυπόθητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του χρέους, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα Ζόμπι του Μένουμε στην Ευρώπη, που μου θύμισαν τον Ηγεμόνα, τον Ζιγκ Χάιλ που είπε σε συνέντευξή του στο Βήμα: «Το δίλημμα “μνημόνιο-αντιμνημόνιο” ξεθωριάζει και θα ξεπεραστεί. Όσοι επένδυσαν σε αυτό, θα εξαφανιστούν πολιτικά. Αντίθετα, θα παραμείνουν ως κρίσιμα μεγέθη των πολιτικών διακρίσεων οι βασικές επιλογές: ευρωπαϊστές - αντιευρωπαϊστές, φιλελεύθερη οικονομία ή κρατισμός, εφαρμογή του νόμου και της τάξης και αυστηρή αντιεγκληματική πολιτική απέναντι σε επιεικείς προσεγγίσεις ή λογικές του τύπου «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». 
Γιατί όταν βλέπεις τον Μαυρουδή Βορίδη να ουρλιάζει «να κατασχέσουν το σπίτι άνεργου πολύτεκνου, όχι να πληρώσουν οι εκατομμυριούχοι» και ότι «στην προσαρμογή δεν υπάρχουν αναπτυξιακές επιλογές», ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις και όχι απλά περιμένεις το χειρότερο από τα χειρότερα, αλλά μαθαίνεις την πραγματική ατζέντα. 
Η καλύτερη μουσική υπόκρουση κατά την ανάγνωση της Συνθήκης είναι το Hotel California των Eagles. 
[1] http://www.forologikanea.gr/data/docs/document(19)(3).pdf  

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5512_el.htm

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL 

[4] http://www.esm.europa.eu/press/releases/20121008_esm-is-inaugurated.htm 

[5] http://www.efsf.europa.eu/mediacentre/news/2013/esm-becomes-sole-mechanism-for-new-financial-assistance-programmes-to-euro-area-member-states.htm 

[6] https://youtu.be/4pC_d1M82uQ 

[7] http://drupal.antibaro.gr/sites/default/files/mnhmonio2010-gre.pdf
« PREV
NEXT »

1 σχόλιο

Ανώνυμος είπε...

Remember PE ... PE TΣOΓΛANOKAΘHIKO !

“Σας Kαλώ να Aποφασίσετε Kυρίαρχα και Περήφανα, όπως η Iστορία των Ελλήνων Προστάζει… Δεσμεύομαι Προσωπικά ότι θα Σεβαστώ το Aποτέλεσμα της δημοκρατικής σας Eπιλογής, όποιο και αν είναι αυτό” - {Αλέξης Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την απόφαση για δημοψήφισμα, 26.6.2015 μ.χ.}


ANTE PE TΣOΓΛANOKAΘHIKO ! OYΣT !