Προσφατα
.

17.2.15

Αμερικανοί διαχειριστές της κληρονομιάς μας

 Επιμέλεια Γιάννης Λαζάρου  
Οι εθνοπατέρες μας όπως ομολόγησαν και οι ίδιοι δεν διάβαζαν τα μνημόνια όταν τα υπέγραφαν. Το σίγουρο είναι πως και να τα διάβαζαν θα τα υπέγραφαν πάλι με τα τέσσερα. Τα ντοκουμέντα που ακολουθούν είναι επίσημα έγγραφα της Ελληνικής δημοκρατίας. Κανένας δεν αντέδρασε ούτε από τους μνημονιακούς, αλλά και από τους λεγόμενους αντιμνημονιακούς. Κανένας δεν αντέδρασε γι αυτό που δήθεν υπερηφανεύονται και το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, ως τάχα απόγονοι και διαχειριστές της Ελληνικής κληρονομιάς.
Δείτε ποιοι θεώρησαν και έθεσαν την μεγάλη σφραγίδα του Κράτους (ΜΣΚ) στο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αμερικανικού και Ελληνικού κράτους. Η συμφωνία είχε γίνει κατά την επίσκεψη της Χίλαρυ Κλίντον το καλοκαίρι του 2011 που στους δρόμους χτυπούσαν ανελέητα κάποιους εξεγερμένους Έλληνες οι δυνάμεις καταστολής και υπερασπιστές όλων των Μνημονίων.
Βάση του νόμου 4026/2011 υπέγραψαν τα ακόλουθα: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και το 15ο αιώνα μ.Χ. της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 17 Ιουλίου 2011, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 15° ΑΙΩΝΑ μ. Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής αποκαλούμενη επίσης Ελλάδα) και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ενεργώντας δυνάμει της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 για τα Ληπτέα Μέτρα για την Απαγόρευση και Παρεμπόδιση της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης της Κυριότητας Πολιτιστικών Αγαθών στην οποία και οι δύο χώρες συμμετέχουν ως Συμβαλλόμενα Μέρη, και Επιθυμώντας να μειώσουν τα κίνητρα για τη λεηλασία αναντικατάστατου αρχαιολογικού υλικού της Ελλάδας που χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδο μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ., καθώς και Βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ., Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
1. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της με τίτλο Σύμβαση για την Νομοθετική Πράξη Εφαρμογής Πολιτιστικής ¦Κληρονομιάς, θα περιορίσει την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχαιολογικού υλικού που χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδο (που αρχίζει περίπου το 20.000 π.Χ.) μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ., καθώς και εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού που εκπροσωπεί τον Βυζαντινό πολιτισμό από περίπου τον 4° αιώνα μέχρι και τον 15° αιώνα μ.Χ., περιλαμβανομένων των κατηγοριών τεχνουργημάτων από λίθο, μέταλλο> πηλό, κόκκαλο και ελεφαντόδοντο, ξύλο και γυαλί, καθώς και υφασμάτων, παπύρων, έργων ζωγραφικής (περιλαμβανομένων των τοιχογραφιών), ψηφιδωτών και άλλου υλικού που προσδιορίζεται σε κατάλογο που θα διανεμηθεί από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών (στο εξής αναφερόμενος ως Κατάλογος Προσδιορισμού), εκτός αν η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκδώσει άδειες ή άλλα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι η εξαγωγή δεν παραβιάζει τους νόμους της. 
2. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα προσφέρει προς επιστροφή οποιοδήποτε πολιτιστικό αγαθό στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Προσδιορισμού, και το οποίο έχει κατασχεθεί από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3. Αυτοί οι περιορισμοί εισαγωγής θα τεθούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία που το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσιεύσει τον Κατάλογο Προσδιορισμού στο Ομοσπονδιακό Πρωτόκολλο των ΗΠΑ, που είναι η Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. ΑΡΘΡΟ ΙΙ
1. Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες δημοσιοποίησης του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας καθώς και τους λόγους ύπαρξης του, μέσα από διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας.
2. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των δυνατοτήτων των υπαρχουσών μονάδων"της -Ελληνικής Αστυνομίας για τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την"Επικράτεια, καθώς και τη δυνατότητα βελτίωσης των υπαρχουσών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων.
3. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να καταβάλλει τις βέλτιστες προσπάθειες της για την προστασία των αρχαιολογικών και εθνολογικών της πόρων με την ενισχυμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
4. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με καταγραφές και καταλογογράφηση:
α. Θα συνεχίσει να επιδιώκει την καταγραφή ιδιωτικών συλλογών και συλλογών ανά την επικράτεια, και
β. Θα συνεχίσει την καταγραφή εκκλησιών και των συλλογών τους
5. Οι δύο Κυβερνήσεις συμφωνούν ότι για να είναι πλέον αποτελεσματικές οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποτροπή λεηλασιών, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καταβάλλει προσπάθειες να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Περιοχής της Μεσογείου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, και θα επιδιώξει την αυξημένη συνεργασία με άλλες χώρες που εισάγουν έργα τέχνης σε μια προσπάθεια περιορισμού των παράνομων εισαγωγών με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω λεηλασιών.
6. Προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει την καταγραφή αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με τις επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες:
α. -Θα ενθαρρύνει Ελληνικές αρχαιολογικές ομάδες για τη διεξαγωγή πρόσθετων επιφανειακών ερευνών, και
β. Θα εξετάσει τρόπους για την αύξηση των αδειών που χορηγούνται σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή περισσότερων επιφανειακών ερευνών. 
7. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει μακρά ιστορία στο να επιτρέπει την ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού για πολιτιστικούς, εκθεσιακούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας από το κοινό, καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική νομοθεσία. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας συμφωνεί να καταβάλλει τις βέλτιστες προσπάθειες για την ενθάρρυνση περαιτέρω ανταλλαγών με:
α. Την εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, αποδοχής αιτημάτων για μακροχρόνιο δανεισμό πέραν των πέντε ετών σε μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας παράτασης, με τη διαβεβαίωση ότι θα παρέχεται η δέουσα προσοχή σε αιτήσεις παράτασης. και την εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, διεύρυνσης χορήγησης αδειών σε ακαδημαϊκούς και επιμελητές μουσείων από το εξωτερικό για τη φωτογράφηση υλικού σε Ελληνικά μουσεία, καθώς και της αναθεώρησης κανονισμών που θα μειώσουν τα τέλη για την αναπαραγωγή εικόνων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό πλαίσιο.
8. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα δημιουργήσει μία κατάλληλη ιστοσελίδα που θα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες Ελληνικών μουσείων για την ενθάρρυνση ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ συγγενών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
9. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα καταβάλλει βέλτιστες προσπάθειες για τη διευκόλυνση παροχής τεχνογνωσίας στους τομείς της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων και της ασφάλειας χώρων, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα στο πλαίσιο υπαρχόντων προγραμμάτων στον δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα 
ΑΡΘΡΟ III
 Οι υποχρεώσεις των δύο Κυβερνήσεων, καθώς και oι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, θα υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς εκάστης Κυβέρνησης, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας πιστώσεων.
ΑΡΘΡΟ IV
1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία οι δύο Κυβερνήσεις, με την ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ανακοινώσουν η μία στην άλλη ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις εσωτερικές προϋποθέσεις για να τεθεί σε ισχύ. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ για χρονική περίοδο πέντε ετών.
2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί με την ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων.
3. Η αποτελεσματικότητα του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας θα επανεξετασθεί πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών, προκειμένου να προσδιοριστεί αν πρέπει να παραταθεί.
 ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,
 οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Αθήνα σήμερα στις Ιουλίου 2011, σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, και αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
 Άρθρο δεύτερο
Η τροποποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου IV του Μνημονίου διέπεται από την ίδια διαδικασία με την οποία κυρώνεται το παρόν Μνημόνιο.
Άρθρο τρίτο Η
ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου IV παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια