Προσφατα
.

9.8.19

Οι πιο θανατηφόρες χώρες

Στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ το 2018 σκοτώθηκαν 25.000 άνθρωποι από τροχαία. Αυτό ισοδυναμεί με 49 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, μια αύξηση κατά 1% το 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ελλάδα είναι μαζί με την Ουγγαρία στην 5η θέση με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και το 2018, η Ρουμανία είχε 96 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, το υψηλότερο ποσοστό κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. 
Η Βουλγαρία και η Λετονία ακολούθησαν με 88 και 78 αντίστοιχα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τους λιγότερους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2018 με μόλις 28 άτομα συγκριτικά. Η Δανία είχε το δεύτερο χαμηλότερο με 30, ενώ η Ιρλανδία είχε το τρίτο χαμηλότερο με 31.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια