Προσφατα

9.8.19

Οι πιο θανατηφόρες χώρες

Στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ το 2018 σκοτώθηκαν 25.000 άνθρωποι από τροχαία. Αυτό ισοδυναμεί με 49 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, μια αύξηση κατά 1% το 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ελλάδα είναι μαζί με την Ουγγαρία στην 5η θέση με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και το 2018, η Ρουμανία είχε 96 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, το υψηλότερο ποσοστό κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. 
Η Βουλγαρία και η Λετονία ακολούθησαν με 88 και 78 αντίστοιχα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τους λιγότερους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2018 με μόλις 28 άτομα συγκριτικά. Η Δανία είχε το δεύτερο χαμηλότερο με 30, ενώ η Ιρλανδία είχε το τρίτο χαμηλότερο με 31.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια