Προσφατα
.

6.3.16

Το σχέδιο καταστροφής της Στυμφαλίας

Νέα έγγραφα έπεσαν στα χέρια μας μετά τη δημοσίευση την περασμένη βδομάδα ρεπορτάζ για την προωθούμενη καταστροφή του υγρότοπου της λίμνης Στυμφαλίας. 
Εγγραφα που επιβεβαιώνουν το συμπέρασμά μας, ότι η Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τους παράγοντες που παίρνουν μέρος στο Πρόγραμμα LIFE Stymfalia και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκουν πάση θυσία να καταστρέψουν τον υγρότοπο της Στυμφαλίας, μετατρέποντάς τον σε αγρότοπο, από τον οποίο θα κόβουν καλάμια σε μαζική κλίμακα, προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για παραγωγή πέλετ. 

Εγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ), με αριθμό πρωτοκόλλου 128062/2431/28-12-2015, που υπογράφεται από τον προϊστάμενό της, έχει ως αποδέκτες την Τράπεζα Πειραιώς και την εταιρία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (κοινοποιείται στο ΥΠΕΝ και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) και έχει Θέμα: «Εγκριση σχεδίου διαχείρισης καλαμιώνα Λίμνης Στυμφαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE». 

Ανάμεσα στα σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν είναι και η πρώτη γνωμοδότηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Κορίνθου Π. Καλλίρη, πράγμα που σημαίνει ότι ο προϊστάμενος της ΓΔΑΠΔΑ είναι υποχρεωμένος να πάρει υπόψη του τη γνωμοδότηση και να είναι απορριπτικός στο ξεπάτωμα του καλαμιώνα της Λίμνης. Εμμέσως πλην σαφώς, ο προϊστάμενος της ΓΔΑΠΔΑ λαμβάνει υπόψη του τη γνωμοδότηση Καλλίρη, παραθέτοντας το εδάφιο β της παραγράφου 4.3 του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011 («Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 59 του Ν. 4315/2014. 

Γράφει συγκεκριμένα: «Συμπληρωματικά επίσης θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011 “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις’’, μέσα στα ΚΑΖ (σ.σ. Καταφύγιο Αγριας Ζωής)απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, κ.λ.π.». 

Με την επισήμανση ότι απαγορεύεται η συλλογή της άγριας χλωρίδας και η με κάθε τρόπο καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση, ο προϊστάμενος της ΓΔΑΠΔΑ στέλνει το μήνυμα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Ελάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, ότι δεν πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο ξεπατώματος του καλαμιώνα της λίμνης Στυμφαλίας, μετατρέποντας έτσι τον υγρότοπό της σε αγρότοπο παραγωγής βιομάζας για την παρασκευή πέλετ. Το ερμηνεύουμε έτσι, όχι γιατί μας βολεύει, αλλά γιατί είναι πάγια η πρακτική της ΓΔΑΠΔΑ να στέλνει εφαρμοστικές εγκυκλίους στις Γενικές Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να τους δίνει κατευθύνσεις. 

Μετά από ενάμιση μήνα, από τη Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στάλθηκε στον προϊστάμενο της ΓΔΑΠΔΑ το κείμενο που στο προηγούμενο δημοσίευμά μας το χαρακτηρίσαμε ως κείμενο με «ήξεις αφήξεις» , με Θέμα: «Απόψεις επί των προτάσεων επέμβασης στην Λίμνη Στυμφαλία». Από τη στιγμή που το κείμενο αυτό στάλθηκε μόνο στον προϊστάμενο της ΓΔΑΠΔΑ και δεν κοινοποιήθηκε ούτε στους υπουργούς ούτε στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΔΒΕΔΑ), που είναι αρμόδια για τις ΕΖΔ (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) και ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας), έχουμε κάθε δικαίωμα να υποστηρίξουμε ότι το κείμενο αυτό συντάχτηκε για αποκλειστική χρήση και ενημέρωση του προϊσταμένου της ΓΔΑΠΔΑ. 

Δεν παύει, όμως, να είναι απαράδεκτο από επιστημονική άποψη και να έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με το προηγούμενο, που -όπως αναφέραμε- υποστήριζε ότι δεν μπορεί να ξεπατωθεί ο καλαμιώνας και να μετατραπεί ο υγρότοπος σε αγρότοπο. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, ο προϊστάμενος της ΓΔΑΠΔΑ μετέτρεψε την ίδια ημέρα που το παρέλαβε (11.2.2016) το εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που συντάχτηκε για προσωπική του ενημέρωση, σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ) και το έστειλε στο ΥΠΕΝ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ το κοινοποίησε στην Τράπεζα Πειραιώς και την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. 

Στην αριστερή πλευρά των εγγράφων αυτού του τύπου αναγράφεται η λέξη «Πληροφορίες» και δίπλα αναγράφεται το όνομα του συντάξαντoς το έγγραφο, που συνήθως φέρει το βαθμό του εισηγητή. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπήκε το όνομα της εισηγήτριας του εγγράφου, αλλά του προϊσταμένου (Γραφείο Γεν. Διευθυντή), με το δικό του τηλέφωνο. 

Ο προϊστάμενος δεν περιορίστηκε μόνο σ’ αυτά. Πήγε ακόμα παραπέρα, αλλάζοντας τον τίτλο του θέματος του εσωτερικού ενημερωτικού εγγράφου. Από «Απόψεις επί των προτάσεων επέμβασης στη Λίμνη Στυμφαλία» το έκανε «Προτάσεις επί του έργου για τη Λίμνη Στυμφαλία». Φαίνεται καθαρά, ότι ο προϊστάμενος άλλαξε τη στάση του σχετικά με το ξεπάτωμα του καλαμιώνα της Στυμφαλίας και τη μετατροπή του υγρότοπου σε αγρότοπο και αποφάσισε την αποστολή του συγκεκριμένου κειμένου, είτε εν αγνοία των δύο υπηρεσιακών παραγόντων είτε επειδή αυτοί διαφωνούσαν με την αποστολή του και μάλιστα με τίτλο Θέματος «Προτάσεις επί του έργου για τη Λίμνη Στυμφαλία». Ετσι, ο προϊστάμενος της ΓΔΑΠΔΑ άνοιξε το δρόμο για να υιοθετηθεί το έγγραφο αυτό και από τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΔΒΕΔΑ), που είναι αρμόδια για τις ΖΕΠ και ΕΖΔ (και όχι για τα Καταφύγια Αγριας Ζωής. Για τα οποία αρμόδιες είναι η δασική υπηρεσία και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το έγγραφο του προϊσταμένου της ΓΔΑΠΔΑ το παρέλαβε η ΔΒΕΔΑ στις 13 Φλεβάρη. 

Στις 24 Φλεβάρη έστειλε δικό της έγγραφο, με το οποίο συμφώνησε με το ξεπάτωμα του καλαμιώνα της λίμνης και τη μετατροπή του υγρότοπου σε αγρότοπο παραγωγής βιομάζας για πέλετ. «Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά (γ) και (δ) έγγραφά της δεν έχει αντίρρηση όσον αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης του καλαμιώνα» καταλήγει αυτό το έγγραφο. Οφείλουμε να κάνουμε δύο βασικές παρατηρήσεις επί των απόψεων που διατυπώνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΒΕΔΑ με το κείμενό τους. 

Πρώτον, αγνόησαν σκόπιμα το εδάφιο β της παρ. 4.3 του άρθρου 5 του νόμου 3937 και επικαλούνται το εδάφιο γ της ίδιας παραγράφου, στο οποίο γίνονται γενικές αναφορές στις επεμβάσεις που επιτρέπονται, χωρίς να γίνεται καμία ειδική αναφορά στις επεμβάσεις που επιτρέπονται στην άγρια πανίδα και χλωρίδα. Το τελευταίο αναφέρεται ρητά στο εδάφιο β της ίδιας παραγράφου. 
Μιλάμε για σκόπιμη αγνόηση, γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΒΕΔΑ γνωρίζουν το εδάφιο β, όπως γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η μαζική αποψίλωση του καλαμιώνα. 
Δεύτερον, όταν εγκρίνεται μια δράση από μια κεντρική διεύθυνση ενός υπουργείου, αυτή είναι υποχρεωμένη να αναθέτει τον έλεγχο της πιστής εφαρμογής της δράσης σε υφιστάμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας και όχι στους παράγοντες μιας καπιταλιστικής επιχείρησης, όπως κάνει καλή ώρα η ΔΒΕΔΑ με την Τράπεζα Πειραιώς. 

Κλείνοντας επαναλαμβάνουμε την άποψή μας: πρέπει να απορριφθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων το ξεπάτωμα του καλαμιώνα και η μετατροπή του υγρότοπου της Λίμνης Στυμφαλίας σε αγρότοπο παραγωγής βιομάζας για πέλετ. « PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια