Προσφατα
.

22.10.17

Διαβατήριο για το εσωτερικό της χώρας θα χρειάζονται οι Αμερικάνοι

Ο νόμος REAL ID, ψηφίστηκε στις 11 Μαΐου 2005, είναι μια πράξη του Κογκρέσου που τροποποιεί τον αμερικανικό ομοσπονδιακό νόμο σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας, ταυτοποίησης και έκδοσης διαδικασιών για τις άδειες οδήγησης του κράτους και τα έγγραφα ταυτότητας, καθώς και διάφορα ζητήματα μετανάστευσης που σχετίζονται με την τρομοκρατία. 

Με το νέο έτος, εκατομμύρια Αμερικανοί μπορεί να υποχρεούνται να επιδείξουν τα διαβατήριά τους για να ταξιδέψουν στις πτήσεις εσωτερικού. Η ενδεχόμενη αλλαγή της πολιτικής είναι αποτέλεσμα του Real ID, η οποία απαιτεί από όλες τις πολιτείες να συμμορφωθούν με νέα ομοσπονδιακά πρότυπα για ταυτοποίηση, στο όνομα της βελτιωμένης ασφάλειας. 

Σύμφωνα με την TSA (Transportation Security Administration), η πράξη «θέσπισε ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας για τις άδειες οδήγησης και τις κάρτες αναγνώρισης που εκδίδονται από το κράτος και απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως η TSA, να δέχονται άδειες και ταυτότητες για επίσημους σκοπούς από πολιτείες που δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα». 

Η ίδια η πράξη επιβάλλει ορισμένες απαιτήσεις για αναγνωρισμένα από το κράτος έγγραφα αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων τυπικών πληροφοριών όπως το πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την άδεια οδήγησης, τον αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, την υπογραφή και μια ψηφιακή φωτογραφία. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πρόσθετες απαιτήσεις περιλαμβάνουν «χαρακτηριστικά φυσικής ασφάλειας σχεδιασμένα για την πρόληψη παραποιήσεων, παραχάραξης ή παραποίησης του εγγράφου για δόλιους σκοπούς» και «κοινής μηχανής αναγνώσιμης τεχνολογίας, με καθορισμένα ελάχιστα στοιχεία δεδομένων". 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η πράξη ήταν αποτέλεσμα σύστασης της επιτροπής 9/11. Ο οργανισμός λέει ότι «οι πολιτείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση αυτής της βασικής σύστασης της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου και ότι κάθε πολιτεία    έχει πλέον πιο ασφαλείς άδειες οδήγησης σήμερα από ό, τι πριν από τη ψήφιση του νόμου». 
Η πραγματική ταυτότητα ισχύει επίσης για ομοσπονδιακά κτίρια και στρατιωτικές βάσεις. 

Στις 22 Ιανουαρίου, όλες οι πολιτείες υποχρεούνται να έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο περί πραγματικής ταυτότητας, εκτός εάν έχουν λάβει παράταση. Εξετάζονται επί του παρόντος αιτήματα παράτασης από πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και το New Jersey. 
Μέχρι στιγμής, 25 πολιτείες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον νόμο. Σύμφωνα με την TSA, οι πολιτείες που δεν συμμορφώθηκαν ακόμα θα έχουν περίοδο χάριτος μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ομοσπονδιακοί Οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της TSA) θα συνεχίσουν να αποδέχονται τις άδειες οδήγησης και τα δελτία ταυτότητας που εκδίδουν αυτές οι πολιτείες σύμφωνα με την πολιτική κάθε οργανισμού. 
Μετά από αυτό, οι ταξιδιώτες σε πολιτείες που δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις απαιτήσεις μπορεί να υποχρεωθούν να επιδεικνύουν τα διαβατήρια τους για διαπολιτειακά ταξίδια. 
Το DHS (Department of Homeland Security) λέει ότι: «Από τις 22 Ιανουαρίου 2018, οι ταξιδιώτες που δεν διαθέτουν άδεια από συμμορφούμενη πολιτεία ή πολιτεία που έχει λάβει παράταση θα καλούνται να παρέχουν εναλλακτική αποδεκτή ταυτοποίηση. Εάν ο ταξιδιώτης δεν μπορεί να παράσχει αποδεκτή μορφή αναγνώρισης, δεν θα επιτρέπεται να περάσει από το σημείο ελέγχου ασφαλείας».  
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια