Προσφατα
.

28.7.17

Ν-τροπολογία

Συμβολαιογράφοι μπορούν να ιδρύουν εταιρίες για τους πλειστηριασμούς
Με μία τροπολογία που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως “ντροπολογία”, η κυβέρνηση προσπαθεί με αθέμιτο τρόπο να “σπρώξει” τους πλειστηριασμούς, προωθώντας και τη διαδικασία με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς! 

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που περνάει σε άσχετο νομοσχέδιο και είναι αυτό για την ανώτατη εκπαίδευση, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών απαραίτητων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τους. 

Με αυτή την τροπολογία, ουσιαστικά τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων και επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, όσον αφορά στη μορφή και στην αρμοδιότητα αυτών, με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. 

Παράλληλα, ορίζεται το νομικό πλαίσιο (ιδιωτικού δικαίου) που διέπει τις συμβάσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τρίτους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία, αγορά, χρήση και λειτουργία και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών αναγκαίων για τις επαγγελματικές ενέργειες των μελών τους. 

Διοικητική και οικονομική αυτονομία 
Με την τροπολογία αποσαφηνίζεται η νομική μορφή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και ορίζεται ρητά ότι, οι εν λόγω Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια με τις οριζόμενες αρμοδιότητες. 

Η έκθεση αξιολόγησης 
Στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης σημειώνεται ότι αποσαφηνίζεται η νομική μορφή των συμβάσεων που αφορούν στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, ως ιδιωτικών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις συνδρομητικές ή με χρονοχρέωση ή με καταβολή αντιτίμου κατά περίπτωση. 


« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια