Προσφατα
.

28.5.17

Σε λίγες μέρες αρχίζουν πιλοτικά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Τη στιγμή που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την βία απ' όπου κι αν προέρχεται, ξεκινάει μια βία που οι ίδιοι έθεσαν σε εφαρμογή εναντίον χιλιάδων απλών πολιτών. 
Ένα καυτό καλοκαίρι προμηνύεται για όσους βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμού. Το όριο των οφειλών πάνω από το οποίο οι συμβολαιογράφοι διενεργούν πλειστηριασμούς κατοικίας μειώθηκε στις 300.000 ευρώ, από 400.000 ευρώ που είχε αποφασιστεί στα τέλη Απριλίου ενώ στόχος είναι το όριο αυτό να μειωθεί σταδιακά στις 200.000 ευρώ. 

Το σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα είναι πλήρως έτοιμο τον Σεπτέμβριο. Μέχρι και χθες στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών είχαν αναγγελθεί 3.252 πλειστηριασμοί ακινήτων. Ο αριθμός έχει πενταπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2016, όταν οι πλειστηριασμοί ήταν περίπου 600 ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. 

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση προβλέπεται αύξηση των ημερών κατά τις οποίες θα διενεργούνται οι πλειστηριασμοί από δύο σε τρεις την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00. 

Παράταση 5 λεπτών 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα δίνεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών. Μάλιστα για κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, θα δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. 

Οι παρατάσεις θα μπορούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Κάθε υποψήφιος θα δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού θα έχει καταβάλει την εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και θα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. 

Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος θα γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ιδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. 

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης θα διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που θα κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. 

Ανοικτού τύπου 
Ο πλειστηριασμός θα είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο θα υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα θα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Ο υποψήφιος πλειοδότης θα ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. 

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών θα ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. 
Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργείται από τον πιστοποιημένο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στους κατά τόπους αρμόδιους συμβολαιογραφικούς συλλόγους. 
Κανένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν θα μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και μία εβδομάδα πριν και μετά από εκλογές.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια