Προσφατα
.

15.2.17

Αύξηση του φόρου κατανάλωσης σε τσίπουρο και τσικουδιά

Το ζητάει επιτακτικά η Κομισιόν.
«Mε βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών». σύμφωνα με την επιτροπή.  

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο τσίπουρο και την τσικουδιά.   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις, σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ, ανεξαρτήτως αν είναι ντόπια ή εισαγόμενα. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν ισχύει καμία εξαίρεση όσον αφορά το τσίπουρο και τη τσικουδιά, για τα οποία σήμερα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς. 

Εφαρμόζοντας αυτούς τους μειωμένους συντελεστές, η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ δεδομένου ότι ευνοεί την εγχώρια παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ελευθέρου εμπορίου στην ΕΕ και αυτό συνεπώς σημαίνει πως υπάρχει προστασία των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών εισαγόμενων. Επιπλέον, αν και μικρά αποστακτήρια μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή. Με τη σημερινή εφαρμογή το ελληνικό καθεστώς δεν τηρεί τους όρους αυτούς.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια