Προσφατα
.

31.10.16

Οι πλειστηριασμοί ανακάμπτουν την αγορά ακινήτων

Μελέτη για το μέλλον του κλάδου των ακινήτων παγκοσμίως τα επόμενα 20 χρόνια, η οποία ξεκίνησε το 2012 παρουσιάστηκε στη διάρκεια του συνέδριο Prodexpo που γίνεται στην Αθήνα. 

Στην ενότητα ″Διεύρυνση των τάσεων στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα και συμπεριφορά των επενδυτών στη διαμόρφωση αξιών: Η περίπτωση των πλειστηριασμών'', ο Αλέξανδρος Βασιλείου, REV, πολιτικός μηχανικός, οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. ΣΕΚΕ, Εθνική Τράπεζα και ο Μάριος Μαργέλος, REV, MRICS οικονομολόγος, υπεύθυνος Τομέα Εκτιμήσεων Ακινήτων Πειραιώς Real Estate, κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της αγοράς κατοικίας στην οικονομία, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, τονίζοντας ότι από τους κύριους παράγοντες στην διαμόρφωση των αξιών των ακινήτων είναι το μέγεθος εισοδήματος των νοικοκυριών, δημογραφικοί παράγοντες, τα επιτόκια, αλλά και η φορολόγηση. 

Παράλληλα, έκαναν λόγο για μεγάλη διψήφια αύξηση των τιμών των αξιών το 2008, κάτι που έπεσε κατακόρυφα από το 2009 και ύστερα. 
Αναφορικά με το μέγεθος της οικοδομικής δραστηριότητας, τόνισαν ότι μέχρι το 2005 ήταν αυξητικά σταθερό, κάτι που άρχισε να μειώνεται στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, ενώ σε σχέση με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, κατέδειξαν παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα, η αστάθεια, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών, αλλά και ανταποδοτικών ωφελειών προς τους ιδιοκτήτες. 

Ως αιτίες για την πτώση στην αγορά ακινήτων αναφέρθηκαν και από τους δύο η οικονομική κρίση, η μεγάλη ζήτηση, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά και οι αυξημένες τιμές. Σε σχέση με τους πλειστηριασμούς, ανέφεραν ότι από το 2009 μέχρι το 2015 είχαν πτωτική πορεία, η οποία πλέον ανακάμφθηκε το 2016 και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέχρι το 2020, ενώ υπάρχει και αύξηση στους πλειοδότες. 

Σε αυτή την αυξητική τάση περιλαμβάνονται οι πλειστηριασμοί του Δημοσίου και των ιδιωτών, ενώ οι πλειστηριασμοί για χρέη προς τις τράπεζες εξακολουθούν να είναι, επί της ουσίας, ελάχιστοι. 
Αναφορικά, τέλος, με τη συμπεριφορά των ιδιωτών στους πλειστηριασμούς, διαπιστώνεται ότι τα ακίνητα πωλήθηκαν τελικά, στην πραγματική αγοραία αξία τους, ενώ η τάση για πλειοδοτικό ενδιαφέρον μειώνεται από τα μέσα του πρώτου χρόνου της διαδικασίας για τα λιγότερα εμπορικά ακίνητα.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια